Skip to main content

Verktøy og kompetanseheving

Innovasjon Norge har flere verktøy og tiltak rettet mot å heve kompetansen for arrangører, for vertsbyer og for andre interessenter.

Her vil du finne en oversikt over de ulike verktøyene og tiltakene vi har å tilby. 

Finansiering og tilskudd til arrangement

Innovasjon Norge Reiseliv får ofte spørsmål om vi har mulighet til å sponse eller finansiere arrangement. Vi har ingen midler til dette, og dermed ikke anledning til å støtte og finansiere gjennomføringen av arrangement.

Mange fylkeskommuner tilbyr egne støtteordninger til arrangement, og du må dermed kontakte din fylkeskommune for å se på når de har søknadsfrist og hvilke krav de stiller til arrangementet og søknaden.

Kultur- og likestillingsdepartementet har en tilskuddsordning for internasjonale mesterskap innenfor idrett og fysisk aktivitet. Se mer info om denne lengre ned på siden. 

Kulturdirektoratet har tilskuddsordninger rettet mot kulturarrangører

Verktøy, tiltak og kompetanseheving:

Nyttig informasjon:

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med meg:

Birgitte Nestande

Manager Events

+47 936 06 671

Send email