Skip to main content

B2B Forside

Digitalt seminar om internasjonale mesterskap

Koronakrisen byr på utfordringer på en rekke områder. Flere internasjonale idrettsarrangementer i Norge har bl a måttet avlyses.Vi ønsker å se fremover og vil se nærmere på ett arrangement som planlegges i 2021, ett som er utsatt til 2022 og et som er i prosess med å søkes til Norge. Internasjonale arrangement kan i fremtiden bidra til å skape verdier for idrett, byer, reiselivsnæring og underleverandører som er hardt rammet av covid-19. Sammen kan vi planlegge for arrangementer som vil gi verdier, engasjement og entusiasme til samfunnet igjen.

Nasjonal Strategi for arrangementer 

I 2018 og 2019 har Innovasjon Norge, på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet jobbet med å utarbeide en strategi for arrangementer i Norge. Arrangementsstrategien retter seg mot arrangører, forbund, destinasjoner, reiselivsnæring og offentlige myndigheter som tilrettelegger for arrangement.  

Strategien ble overlevert Nærings- og Fiskeridepartementet 5. desember 2019. 

Les mer


Nyttig info:Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email

Når: 14. desember 2020, kl. 10 - 12.

Plattform: https://mesterskap.kg5.no/ 


Program:

  • Lillehammer 2021 - VM i snøsport for parautøvere, Ola Keul: For første gang samles verdens beste innen alpint, langrenn, skiskyting og snowboard til et felles verdensmesterskap. Skiforbund har prosjektansvaret, og samarbeider tett med Skiskytterforbundet, Brettforbundet, lokale arrangører og Stiftelsen VI. Lillehammer 2021, som nå er utsatt til januar 2022 pga. smittesituasjonen, blir det største idrettsarrangementet i Norge for parautøvere siden Paralympics i 1994. Hvordan jobber arrangøren med å skape varig verdi før og etter mesterskapet, for utøvere, idretten og regionen?
  • VM i Bryting, Morten Sandnæs. For første gang vil VM i Bryting arrangeres i Oslo i oktober 2021. Hva ønsker Norges Bryteforbund å oppnå med arrangementet, og hvordan går det med planleggingen?
  • VM i Ishockey 2027, Ottar Eide. Norges Ishockeyforbund har satt igang en prosess med å finne norske arrangørbyer for å søke VM i Ishockey til Norge i 2027. Ottar vil fortelle om hvorfor de nå er i gang med søknadsprosessen og hvilke effekter de ønsker at et mulig VM i Norge i 2027.
  • Igloo Innovation, ved Håvard K. Bjor. Håvard vil fortelle om Igloo Innovation og Norwegian Sport Tech, og diskutere muligheter for særforbund, arrangører og sportsteknologibransjen i relasjon til arrangementer
  • Greener Events, Linnéa Svensson. Linnéa er daglig leder for Greener Events, som jobber med arrangører innen idrett og kultur som ønsker å gjøre bærekraft til en integrert del av sitt arrangement. Linnéa vil komme med gode eksempler på hva andre har gjort.

Vi håper så mange som mulig ønsker å delta og ser frem til et digitalt treff for alle som er involvert i internasjonale mesterskap. 


Mvh,

Særforbundenes Fellesorganisasjon og Innovasjon Norge

Meld deg på her:

Uthevede felter er påkrevdInnovasjon Norge og arrangementsturisme

Norway Convention Bureau (NCB) har siden 2012 vært et nasjonalt ressurssenter innen arrangementsturisme og jobbet særlig med hvordan arrangementer kan bidra til å utvikle en destinasjon. Dette arbeidet ble videreført da NCB ble integrert inn i Innovasjon Norge i 2018. 

I 2019 utarbeidet vi en nasjonal strategi for arrangementer som ble overlevert Nærings- og Fiskeridepartementet 5. desember 2019.

Hvert år gjennomfører vi aktiviteter for å øke kompetansen i Norge for arrangører og destinasjoner. Vi er til stede på internasjonale messer og konferanser for å markedsføre Norge som et potensielt fremtidig arrangørland for internasjonale forbund og organisasjoner.  

Vi er medlem av Sponsor- og Eventforeningen og International Association of Event Hosts.   

Vi samarbeider med de ulike destinasjonene i Norge, samt Norges Idrettsforbund og Særforbundenes Fellesorganisasjon.

Kulturrådet har ulike støtteordninger for ulike fagområder og prosjekter, se mer info her.