B2B Forside

Norges satsning på arrangementer

Norway Convention Bureau (NCB) har siden 2012 vært et nasjonalt ressurssenter innen arrangementsturisme og jobbet særlig med hvordan arrangementer kan bidra til å utvikle en destinasjon.

NCB var eid av reiselivsnæringen i Norge, og hadde et tett samarbeid med destinasjonsselskapene i de større byene som hadde egne personer dedikert til arbeidet med å få internasjonale kongresser og arrangementer til Norge.

Dette arbeidet ble videreført da NCB ble integrert inn i Innovasjon Norge i 2018. 

I 2018 fikk vi i oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet å utarbeide en nasjonal arrangementsstrategi. Vi involverte idretten, kulturen, reiselivet og det offentlige, og lanserte strategien Norge som bærekraftig og innovativt arrangørland 2020 – 2030 i desember 2019.

Hvert år gjennomfører vi aktiviteter for å øke kompetansen i Norge for arrangører og destinasjoner. Vi er til stede på internasjonale messer og konferanser for å markedsføre Norge som et potensielt fremtidig arrangørland for internasjonale forbund og organisasjoner. 

Innovasjon Norge har et tett samarbeid med Særforbundenes Fellesorganisasjon, Norges idrettsforbund samt de større byene i Norge.

Vi er medlem av Sponsor- og Eventforeningen og International Association of Event Hosts.  

 

 

Kontakt meg gjerne:

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email