Skip to main content

B2B Forside

Norges satsning på arrangementer

Norway Convention Bureau (NCB) har siden 2012 vært et nasjonalt ressurssenter innen arrangementsturisme og jobbet særlig med hvordan arrangementer kan bidra til å utvikle en destinasjon.

NCB var eid av reiselivsnæringen i Norge, og hadde et tett samarbeid med destinasjonsselskapene i de større byene som hadde egne personer dedikert til arbeidet med å få internasjonale kongresser og arrangementer til Norge.

Dette arbeidet ble videreført da NCB ble integrert inn i Innovasjon Norge i 2018. 

I 2018 fikk vi i oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet å utarbeide en nasjonal arrangementsstrategi. Vi involverte idretten, kulturen, reiselivet og det offentlige, og lanserte strategien Norge som bærekraftig og innovativt arrangørland 2020 – 2030 i desember 2019.

Hvert år gjennomfører vi aktiviteter for å øke kompetansen i Norge for arrangører og destinasjoner. Vi er til stede på internasjonale messer og konferanser for å markedsføre Norge som et potensielt fremtidig arrangørland for internasjonale forbund og organisasjoner. 

Innovasjon Norge har et tett samarbeid med Særforbundenes Fellesorganisasjon, Norges idrettsforbund samt de større byene i Norge.

Vi er medlem av Sponsor- og Eventforeningen og International Association of Event Hosts.  Kontakt meg gjerne: 

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email