Skip to main content

B2B Forside

Norge som arrangørland, sett fra brytematten

Verdensmesterskapet i bryting i Oslo trakk til seg reisende fra hele verden. Under arrangementet formidlet Innovasjon Norge kunnskap om søknadsprosessen ut til andre kommuner og destinasjonsselskaper som er interesserte i å avholde lignende internasjonale arrangementer.


– Det er veldig nyttig å kunne møtes her, med en ramme som dette. Og mest av alt er det deilig å endelig kunne møtes ansikt til ansikt etter pandemien. Vi får mulighet til å utveksle erfaringer med andre representanter fra idretten, så vel som med Innovasjon Norge, sier Per Iversen, generalsekretær i Norges Skytterforbund.

I oktober i 2021 sto Oslo som arrangør for et svært vellykket verdensmesterskap i bryting, der man tiltrakk seg over 1000 deltakere fra 40 land over hele verden. Til arrangementet på Jordal Amfi ble det også lagt et seminar der man formidlet kunnskap videre til andre aktører om hvordan man kan lykkes med arrangement av denne størrelsen.


People participating at a conference


Innovasjon Norge mener at denne typen samarbeid er svært viktig for at man skal kunne lykkes med slike søknadsprosesser.

– Innovasjon Norge blir en katalysator som legger til rette for at vi kan møtes og dele erfaringer, sier Iversen.

Innovasjon Norge arbeider for å bidra til et økt samarbeid med alle involverte parter. Det innebærer at man blant annet jobber med å tiltrekke seg spennende internasjonale arrangementer, tilbyr relevant kompetanse, kobler sammen ulike aktører og igangsetter prosjekter som vil øke den totale verdiskapningen for alle involverte.

Målet med seminaret var å dele erfaringer knyttet til søknadsprosessen, peke på mulige synergier og gi innsikt i de ulike stadiene av søknadsprosessen, alt med utgangspunkt i den vellykkede avviklingen av verdensmesterskapet i bryting. Representanter både fra det norske og det internasjonale bryteforbundet fortalte om sin reise fram mot arrangementet i Oslo, og begge forbundene uttrykte sin tilfredshet med sluttresultatet.

– Vi er utrolig fornøyde. UWW, kommunen og andre samarbeidspartnere er alle svært tilfredse. Vi er så fornøyde med sluttresultatet at vi allerede er i gang med å planlegge lignende arrangementer, sier Morten Sandnæs, generalsekretær i Norges Bryteforbund.


Positive ringvirkninger

Å avvikle slike arrangementer gir ikke bare positive ringvirkninger for brytesporten, men også for kommuner, innbyggere og Norge som helhet. Innovasjon Norge peker på at slike arrangementer:

  • Utgjør et viktig byutviklingstiltak
  •  Tilfører ny økonomisk verdiskapning
  • Bidrar til sesongforlengelse for reiselivet og sikrer arbeidsplasser
  • Bidrar til samhandling mellom kultur, idrett og næring, deriblant reiseliv
  • Bygger solid arrangørkompetanse i Norge
  • Bidrar til frivillighet og lokalt idretts- og kulturarbeid
  • Skaper lokalt engasjement, gir bolyst og boglede
  • Bygger merkevare, profil og omdømme, ikke bare for reiselivet men det norske samfunnet for øvrig
  • Gir mennesker fantastiske opplevelser og uforglemmelige øyeblikk

Søknadsprosessen knyttet til internasjonale arrangementer deles inn i sju steg, og Innovasjon Norge bistår gjennom hele prosessen. Sandnæs oppfordrer andre interesserte til å gjøre seg klare.

– En av de viktigste lærdommene var at man må begynne tidlig og starte opp dialogen tidlig, forklarer Sandnæs.

Under seminaret kunne man også presentere et annet suksesscase der man å har lykkes med å lande et stort arrangement i Norge. I august neste år skal Bergen være vertskap for verdenscupen i triatlon. Bergen Triathlon Events står som arrangør sammen med Visit Bergen og Norges Triatlonforbund. Dette er første gang man avholder et verdenscuparrangement i triatlon i Bergen, og målet er at dette skal bli et årlig arrangement.

Seminardeltakerne fikk også anledning til å delta på ulike aktiviteter i løpet av dagen. Man fikk tilbringe tid i fansonen, hvor man kunne kjøpe mat og drikke fra lokale food trucks. Det ble også avholdt en presentasjon der man kunne få lære mer om brytesporten. Utover dette kunne man selvsagt også overvære selve verdensmesterskapet inne på arenaen.

– Jeg mener at det aller viktigste er å våge å tenke stort. Man trenger ikke være et stort forbund for å kunne satse stort og lykkes. Om man bare omgir seg med et godt team, er det utrolig hva man kan oppnå, sier Iversen.


Bryting logoer

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål!

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email