Skip to main content

B2B Forside

Nasjonal arrangementsstrategi

Nasjonal arrangementsstrategi

Last ned (pdf):
Norge som bærekraftig og innovativt arrangørland

Regjeringen skrev i sin stortingsmelding «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» at «Innovasjon Norge vil, i samarbeid med byene, utvikle en nasjonal arrangementsstrategi for hvordan Norge kan tiltrekke seg internasjonale idretts- og kulturarrangementer som kan gi grunnlag for økt verdiskaping i reiselivsnæringen». 

Innovasjon Norge så det riktig å involvere idretten, kultursektoren, reiselivsnæringen og det offentlige for å lage en strategi som vil engasjere og kunne benyttes av alle aktørene i arrangementssfæren. 

En nasjonal arrangementsstrategi skal gi svar på hvordan tiltrekke og systematisere arbeidet rundt nye arrangement til Norge, hvordan videreutvikle og bygge kompetanse rundt eksisterende arrangement, og hvordan kommunisere våre arrangementer til et nasjonalt og internasjonalt publikum. Hvordan kan arrangementer bety mer og påvirke fler enn ildsjelene, utøverne og deltagerne i arrangementene? 

Strategien har som mål å bidra til at Norge og norske aktører får maksimalt igjen for å være vertskap for ulike festivaler, mesterskap og arrangementer i hele landet. Den skal også gjøre Norge og norske aktører mer attraktive som vertskap internasjonalt, i kampen om å tiltrekke seg større internasjonale arrangementer. 

Den nasjonale arrangementsstrategien ble lagt frem under konferansen «Fremtidens arrangement» på Pakkhuset i Oslo 5. desember 2019. 


Én av ti turister i Norge skal på kultur- eller idrettsarrangement 

At arrangementer er viktig for reiselivsnæringen er hevet over enhver tvil. Det ble også bekreftet da Innovasjon Norge som del av Turistundersøkelsen 2019 spurte et representativt utvalg norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende om deltakelse på et sportsarrangement eller kulturelt arrangement var del av reisen i Norge. Hele 19 prosent svarte ja. Ni prosent av de spurte svarte at de hadde som formål å delta på et annen type arrangement.  

At én av ti turister i Norge har som et av formålene med reisen å delta på et kultur- eller idrettsarrangement betyr at arrangementer allerede er viktig for verdiskapingen i norsk reiselivsnæring.  

Arrangementer bidrar til verdiskaping i norsk økonomi og regional utvikling. Noen av effektene vil komme uavhengig av hvilken innsats som gjøres, men de ulike områdene kan og bør påvirkes for å styrke effektene for Norge.


Presentasjoner fra 5. Desember 2019Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email