x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
A person in wetsuit jumping into the fjord in Northern Norway as part of the Norseman competition
A person in wetsuit jumping into the fjord in Northern Norway as part of the Norseman competition
Norseman.
Photo: Lars-Erik Blenne Lien - Nxtri.com
Norseman.
Photo: Lars-Erik Blenne Lien - Nxtri.com

Nasjonal arrangementsstrategi

Regjeringen skrev i sin stortingsmelding «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» at «Innovasjon Norge vil, i samarbeid med byene, utvikle en nasjonal arrangementsstrategi for hvordan Norge kan tiltrekke seg internasjonale idretts- og kulturarrangementer som kan gi grunnlag for økt verdiskaping i reiselivsnæringen». 

Innovasjon Norge så det riktig å involvere idretten, kultursektoren, reiselivsnæringen og det offentlige for å lage en strategi som vil engasjere og kunne benyttes av alle aktørene i arrangementssfæren. 

En nasjonal arrangementsstrategi skal gi svar på hvordan tiltrekke og systematisere arbeidet rundt nye arrangement til Norge, hvordan videreutvikle og bygge kompetanse rundt eksisterende arrangement, og hvordan kommunisere våre arrangementer til et nasjonalt og internasjonalt publikum. Hvordan kan arrangementer bety mer og påvirke fler enn ildsjelene, utøverne og deltagerne i arrangementene? 

Strategien har som mål å bidra til at Norge og norske aktører får maksimalt igjen for å være vertskap for ulike festivaler, mesterskap og arrangementer i hele landet. Den skal også gjøre Norge og norske aktører mer attraktive som vertskap internasjonalt, i kampen om å tiltrekke seg større internasjonale arrangementer. 

Den nasjonale arrangementsstrategien ble lagt frem under konferansen «Fremtidens arrangement» på Pakkhuset i Oslo 5. desember 2019.