Skip to main content

B2B Forside

Mentorordning for internasjonale kultur- og idrettsarrangement

Innovasjon Norges mentorordning for arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement

Mentorordning for internasjonale kultur- og idrettsarrangement er en ordning som skal bidra til å bistå arrangører i ulike faser av et arrangement. Mentoren skal ikke fungere som en konsulent, men være med å gi råd til arrangøren i de ulike fasene beskrevet under i modellen. Mentoren skal ikke påta seg driftsrelaterte oppgaver i forbindelse med arrangementet, men være en rådgiver som bidrar med å tilføre kompetanse og/eller nettverk som kan være avgjørende for å lykkes.


Arrangøren kan søke om å få mentorveiledning opp til 30 timer tilsvarende kr. 31.500,-. 


Faser i et internasjonalt arrangement


Formål og målgruppe for mentorordningen

Formålet med ordningen er å gi arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement bistand med de utfordringer de møter på, i ulike faser av planlegging- og gjennomføringsfasen av et internasjonalt arrangement. Hensikten er å dele kunnskap, øke kompetanse og minske risiko for arrangører.

Målgruppen for ordningen er arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement. Definisjonen på "internasjonale arrangement" er at det skal være internasjonale deltagere, utøvere eller artister på arrangementet. 


Hvem kan motta tilskudd

Arrangørselskaper eller samarbeidsorganisasjoner som arrangerer, planlegger og/eller søker om et internasjonalt arrangement til Norge. 


Hva kan tilskuddet brukes til

Arrangøren kan søke støtte til en mentor opp til 30 timer (31.500 NOK) via Innovasjon Norges regionskontorer. Innovasjon Norges ressurssenter for arrangement vil foreta matching mellom arrangør og mentor.


Søknadsprosess

Søknader sendes elektronisk via Innovasjon Norges "Min Side". Det må opprettes bruker med BankID for å få tilgang til "Prosjekthjelpen".

Se Veiledning til søknad her.

Merk at søknad må sendes inn av den i bedriften som har fullmakt. Dette er ofte daglig leder eller lignende.


Nærmere om mentorordningen

Når søknaden er innvilget

  • Når søker har fått innvilget sin søknad mottar tilskuddsmottaker mal for rapport og avtale.


Avtale

  • Avtalen mellom tilskuddsmottaker og mentor skal signeres av begge parter
  • Kopi av avtalen skal sendes Innovasjon Norge før mentorsamarbeidet starter.

Rapportering

  • Aktiviteter og oppnådd resultat legges inn fortløpende i rapporten slik at dokumentet, når mentoroppdraget er ferdigstilt, fremstår som en samlet rapport over aktiviteter, resultater og timebruk.
    Rapporten signeres av tilskuddsmottaker og mentor, og skal være vedlegg til tilskuddsmottakers anmodning om utbetaling av mentortilskudd fra Innovasjon Norge.

Utbetaling av tilskudd

  • Betalingen er en sak mellom tilskuddsmottaker og mentor, og mentor sender faktura til tilskuddsmottaker når oppdraget er gjennomført som avtalt.
  • Tilskuddsmottaker sender utbetalingsanmodning til Innovasjon Norge, vedlagt kopi av faktura fra mentor samt rapport. Innovasjon Norge utbetaler tilskuddet til tilskuddsmottaker.

Annet

  • Ved uoverensstemmelser mellom tilskuddsmottaker og mentor som ikke løses på egenhånd, skal Innovasjon Norges kunderådgiver kontaktes
  • Mentor kan ikke under noen omstendighet stilles til ansvar juridisk eller økonomisk for de råd og/eller veiledning som mentor gir tilskuddsmottaker og/eller bedriften.

Til søknadsskjema

Ønsker du å være mentor?

Ønsker du å arrangere et internasjonalt idrettsarrangement i Norge? Ta en titt på denne filmen: 


Mer informasjon om internasjonale arrangement:Spørsmål?


Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email

Bjørn Krag Ingul

Seniorrådgiver kongress og arrangement

+47 926 89 772