Skip to main content

B2B Forside

Ta sats for ditt neste idrettsarrangement

Vår hovedside om arrangement og arrangementsturisme:

Arrangementsturisme

Ønsker du å arrangere et internasjonalt idrettsarrangement i Norge?

Store mesterskap er viktige for idretten, reiselivsnæringen og øvrig næringsliv. Derfor har Innovasjon Norge og Norges Idrettsforbund jobbet sammen med idretten, reiselivet og det offentlige om en felles nasjonal arrangementsstrategi, for å gjøre arrangementer mer givende for samtlige involverte.

Det er viktig å vise frem betydningen og ringvirkningene disse arrangementene har. Store mesterskap kan påvirke anleggsprosesser, motivere og rekruttere frivillige og utøvere, promotere destinasjonen og øke antall tilreisende til Norge. Derfor har Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge utarbeidet en film som viser betydningen av store mesterskap, for idretten og for næringslivet.

«Det å kaste seg ut i konkurransen om å være vertskap for internasjonale idrettsarrangement krever både tid, ressurser og kompetanse. For å gjøre både nye, og eksisterende arrangementer med givende, satser vi, sammen med Innovasjon Norge, på innovative og bærekraftige løsninger. Nå vil vi oppfordre flere særforbund til å søke store og små internasjonale mesterskap til Norge» sier Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund.

«Mens det sportslige er det sentrale for utøverne skaper arrangementene store ringvirkninger for lokalsamfunn og for Norge som helhet. Det er gledelig av vi sammen med Norges idrettsforbund, særforbundene og reiselivsnæringen satser i fellesskap for å skape flere store idrettsøyeblikk her hjemme i Norge» sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Målet med satsingen

Målet med satsingen og samarbeidet er å motivere særforbund, det offentlige og andre aktører til å påta seg å søke om, og arrangere store mesterskap på hjemmebane. Innovasjon Norge, arrangørbyene og Norges idrettsforbund kan bidra på flere måter og har verktøy som kan gjøre det enklere å søke om, vinne og gjennomføre arrangementer.

«Det å få internasjonale mesterskap til Norge krever ofte et sterkt samarbeid mellom idretten, det offentlige og reiselivsnæringen», sier konstituert reiselivsdirektør Frode Aasheim i Innovasjon Norge. «Disse mesterskapene gir ofte store verdier til samfunnet rundt, både økonomisk, men også på andre områder som tettere samarbeid, frivillighet, bolyst og oppmerksomhet. Reiselivsnæringen har stor inntjening på disse arrangementene, som finner sted i hele Norge, hele året. Derfor er vi glade for at vi samarbeider tett med idretten, og med reiselivsnæringen, for at flere internasjonale mesterskap skal finne veien til Norge.

På våre sider vil du finne mye nyttig informasjon om hva som skal til, og hvor du bør begynne for å planlegge ditt arrangement. Det kan være lurt å først kontakte ditt særforbund og ditt regionale destinasjonsselskap eller arrangørby, som har erfaring med tidligere prosesser og arrangement. Du kan også kontakt oss direkte.


Om samarbeidet:

Innovasjon Norge og Norges idrettsforbund har siden 2018 samarbeidet i utviklingen av Nasjonal Arrangementsstrategi 2020 – 2030 og gjennomfører aktiviteter i fellesskap for å heve kompetansen rundt det å arrangere større arrangement i Norge. I tillegg signerte LO, NHO, NIF og IN en samarbeidsavtale i 2021 med mål om å styrke samarbeidet og øke verdiskapingen mellom næringslivet og idretten.


Kontakt oss:


Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email

Rune Midthaug, Norges idrettsforbund

Leder kommersiell forretningsutvikling og arrangement

+47 900 10 009