Skip to main content

B2B Forside

VM i snøsport for parautøvere

Jesper Saltnes Pedersen, para athlete alpine

Jesper Saltvik Pedersen

WC Paraski
 

Para-athlete skiing
Foto: Lillehammer 2021 / Gisle Johnsen

VM i snøsport for parautøvere

Historiens første VM i snøsport for parautøvere ble arrangert på Lillehammer i januar 2022, utsatt fra januar 2021. For første gang ble verdens beste utøvere innen alpint, langrenn, skiskyting og snowboard samlet til et felles verdensmesterskap. 

Arrangementet ble tildelt Norge og Lillehammer av Den internasjonale paralympiske komiteen (IPC) og er det største idrettsarrangementet i Norge for parautøvere siden Paralympics 1994.

Norges Skiforbund har prosjektansvaret for mesterskapet, og samarbeidet tett med Norges Skiskytterforbund og Norges Brettforbund.  De to lokale arrangørselskapene Lillehammer Olympiapark AS og Hafjell-Kvitfjell Alpin AS var tekniske arrangører av VM-konkurransene. Presenting partner for arrangementet var Stiftelsen VI.

Budsjettet endte på rundt 50 millioner kr. (inkludert merkostnader ved utsettelsen av mesterskapet til 2022). I forkant av mesterskapet har det vært gjennomført verdenscuper/prøve-VM-konkurranser i langrenn, skiskyting (desember 2019) og snowboard (mars 2020). Verdenscupen/prøve-VM i alpint, som skulle vært gjennomført medio mars ble avlyst som følge av COVID-19. Det samlede antallet konkurransedager var omlag 40. 

Felles ambisjon for arrangementet: 

VM skal være en plattform for involvering av, og møter mellom, organisasjons- og næringslivet og det politiske Norge, 

og gjennom det fremme like muligheter for deltagelse.


Snøsport logoer

Bare 40 prosent av unge med  funksjonsnedsettelse er stort sett fornøyde med livet og synes det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen.

Kilde: SSB, 2017


Visjon VM i snøsport

Film om VM i snøsport

Sammen med VM i snøsport for parautøvere, Norges idrettsforbund og flere samarbeidspartnere ble det planlagt en studietur til VM i snøsport for andre arrangører, destinasjoner, kommune, fylkeskommune og idrettsforbund, men grunnet covid-19 ble studieturen avlyst. I stedet har vi utarbeidet en film som viser noen av initiativene som ble gjort i forbindelse med arrangementet.

Under filmen kan du lese mer om de ulike initiativene og satsingsområdene. 

Related

Bærekraft

VM i snøsport har tatt miljø- og bærekraftsansvaret på alvor, og har prioritert å legge ressurser i miljøarbeidet. Det har ført til et grundig arbeid for å minimere miljøavtrykket for mesterskapet så mye som mulig. 

VM er sertifisert som et Grønt Arrangement under Miljøfyrtårnsertifiseringen. I samarbeid med arrangørselskapene, og med bistand fra miljøeksperter, er det lagt ned grundig arbeid for å nå målet om sertifisering. Sertifiseringen som miljøfyrtårn krever konkrete målsettinger innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette er et kvalitetsstempel som tydeliggjør at vi arbeider aktivt med miljø og bærekraft. Å være miljøfyrtårn er en viktig faktor som kan påvirke leverandører og samarbeidspartnere til å arbeide mer bærekraftig, og vi håper vi kan skape ringvirkninger hvor flere bedrifter kan bli inspirert til å sertifisere seg som miljøfyrtårn.

I tillegg ble arrangementet serfitisert som et "plastsmart arrangement", som handler om å gjenbruke plast kun der det er nødvendig og skaper størst nytte - igjen og igjen.

Gjennom Norges Idrettsforbund og Verdens Naturfonds prosjekt «Plastsmart idrett» har en ved hjelp av Mepex kartlagt plastbruk i tidligere idrettsarrangementer. Det vi tar med oss fra dette prosjektet er nøkkelfaktorene, som er mulighetene for å:

• Redusere bruken av og erstatte unødvendige plastprodukter
• Forbedre avfallshåndteringen, samt å øke gjenbruk og resirkulering

Med denne kartleggingen som utgangspunkt er det utarbeidet en miljøplan for VM som tar utgangspunkt i FN´s bærekraftsmål.

Klima- og miljørapport for VM i snøsport for parautøvere 2021.

Mer info om miljøarbeidet

Like Muligheter og skoleprosjektet

Et mål med mesterskapet er å gi utøvere med funksjonsnedsettelser like muligheter til å prestere. Lillehammer kommune benyttet derfor VM i snøsport som en anledning til å sette fokus på alle menneskers rett til like muligheter - uansett funksjonsvariant og annen forskjellighet. 

VM i snøsport ga en konkret mulighet til å jobbe med temaene identitet og fordommer, diskriminering samt inkludering og fellesskap.

Ca. 800 elever ved ungdomsskolene gjennomførte kurset, i tillegg til omtrent 200 lærere som var involvert. Prosjektet videreføres i regionen.

Mer informasjon om VM i snøsport for parautøvere finner du her: https://www.lillehammer2021.com/ 

Winners cross country sprint, World Snow sports ChampionshipFoto: Lillehammer 2021 / Gisle Johnsen