Skip to main content

B2B Forside

Arctic Race of Norway

Arctic Race of NorwayGautier Demouveaux / ARN

Arctic Race of Norway
Pauline Ballet / ARN

Arctic Race of Norway
Rune Dahl / ARN

Arctic Race of NorwayRune Dahl / ARN

ARCTIC RACE OF NORWAY

Arctic Race of Norway (ARN) er et profesjonelt etapperitt på landeveisykkel. Rittet arrangeres hvert år i ulike deler av Nord-Norge. Ideen om Arctic Race of Norway – et internasjonalt sykkelritt som finner sted i de nå to nordligste fylkene av Norge – ble unnfanget på øya Andørja i Ibestad kommune, øya som hvert år avholder det lokale arrangementet Tour de Andørja. Den første utgaven av Arctic Race of Norway kom i august 2013.  2019 markerte 7. utgave av ARN idet rittet vendte tilbake til Lofoten og Vesterålen hvor det hele startet. Rittet bevegde seg fra vest til øst i disse vakre øyrikene, for deretter å ende opp i sentrum av Narvik, ved foten av bakken som kan utgjøre arenaen for VM i Alpint i 2027.

Arctic Race of Norway er i dag et etablert ritt på UCI sin internasjonale sykkelkalender, som del av Europatouren. Rittet er ranket som et 2.Pro-ritt, som er det nest høyeste nivået for et internasjonalt sykkelritt.


Samarbeid med ASO

Da ildsjelen bak ARN, Knut-Eirik Dybdal, arbeidet med å etablere ARN fikk han litt støtte fra Innovasjon Norge i Arktis for å se på muligheten til å etablere et internasjonalt etapperitt i Norge. Dette ble brukt til å møte med TV2, som igjen etablerte kontakt med A.S.O. (Amaury Sport Organisation). A.S.O. organiserer 90 arrangementer per år, blant annet Tour de France og Rally Dakar, i 25 land i verden, og har bygd opp mye kompetanse på gjennomføring. ARN inviterte A.S.O til Nord-Norge og etter hvert ble det gjort en avtale mellom ARN og A.S.O på gjennomføring av arrangementet.

Partnerskap og visjon

ARN har fra starten hatt et fokus på å etablere gode samarbeid med næringsliv, Norges Cyckleforbund, departementer, fylkeskommuner og vertskommuner hvor rittet arrangeres. Partnerne i rittet har samlet seg om felles målsettinger:

  • Utviklingen av Nord-Norge og promoteringen av Norge
  • Promotere og inspirere unge talenter
  • Organisere et arrangement av ypperste klasse
  • Skape entusiasme
  • Etablere samarbeidende fellesskap

Alle partnerne er enige i en felles visjon: mye mer enn bare et sykkelritt.

Dette manifesterer seg i flere prosjekter. ARN har som mål å skape positiv påvirkning av samfunnet gjennom ulike tiltak. Under er to eksempler på dette, og flere finnes her.

Bufetat, samfunnspartner til ARN

Siden 2015 har Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) vært samfunnspartner for Arctic Race of Norway. Organisasjonen ligger under Familiedepartementet og har ansvaret for det statlige barne- og familievernet, inkludert psykososial støtte og adopsjon.

Ansvaret for fosterhjemsrekrutteringen ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.

«Det er behov for å rekruttere rundt 150 nye fosterfamilier hvert år, dette for å hjelpe barn som ikke kan bo sammen med sine foreldre. Behovet for fosterhjelp er størst blant tenåringer. Vi vet at tiden det tar å bli et fosterhjem kan variere fra måneder til år. De fleste venter lenge med å søke kontakt. ARN har blitt en åpen og trygg arena for å ta kontakt med oss. Samarbeidet med Arctic Race of Norway bidrar også til å bryte ned fordommer knyttet til fosterhjelp og barnevern, ved at det gis større innsyn i tjenestene. Dette gjør hverdagen lettere for barn som trenger det» sier Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør for Bufetat i Nord-Norge.

Under rittet deltar fosterfamilier i mange ulike aktiviteter knyttet til arrangementet. Hver morgen, under innskrivingen av rytterne, blir Vikingetrøya overrukket fra et fosterbarn til den rytteren som skal ikle seg trøya på dagens etappe. Langs løypa star det mange lilla-fargede Bufetat-ambassadører som både heier på rytterne og det unike samarbeidet, en praksis som ble positivt bemerket av Norges barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland.

«Jeg har hatt gleden av å delta på ARN som kulturminister og jeg har lagt merke til alle de lilla-fargede ambassadørene for Bufetat langs traséen. Et idrettsarrangement som ARN bidrar til å løfte fram disse viktige verdiene. Det å ta sosialt ansvar på denne måten er et eksempel til etterfølgelse. Jeg ser fram til å følge dette samarbeidet i årene som kommer».

Under 2019-utgaven av ARN økte antall informasjonsforespørsler til Bufetat med 153%, med eksepsjonelle resultater i ARNs vertskommuner. På Sortland var økningen på hele 400% sammenlignet med en normaluke.

«Dette viser at bidraget fra folk som hjelper til med å rekruttere fosterfamilier, inkludert de som ikler seg lilla t-skjorter under Arctic Race of Norway, har en effekt», uttaler Pål Christian Bergstrøm, regionsdirektør for Bufetat, Region Nord. 

Knut-Eirik Dybdal, daglig leder i ARN, er glad for at Arctic Race of Norway bidrar til å øke interessen rundt fosterhjem. «Vi har fra starten hatt som ambisjon at Arctic Race of Norway skal være mer enn et sykkelritt. Det er derfor godt å se Bufetat klarer å bruke arrangementet til å rekruttere fosterhjem for de barna som trenger det, og vi ser frem til et godt samarbeid om dette viktige samfunnsoppdraget i årene som kommer» sier Dybdal.

Arctic Race of Norway er første sykkelritt i verden som benytter seg av el-biler.

Reduksjon i utslipp av klimagasser

Arctic Race of Norway ønsker å redusere sine utslipp av klimagasser. Klimaendringene er den største utfordringen som verden står ovenfor og Arktis er uten tvil det området som er mest berørt. Dette er bakgrunnen for satsingen på el-biler blant arrangørene av verdens nordligste profesjonelle sykkelritt.

Gitt avstanden mellom Nord-Norge og sykkellagenes normale tilholdssteder, kan de ikke bringe deres tradisjonelle lagbiler til Arctic Race of Norway. Dette er grunnen til at hvert sykkellag blir tildelt biler, også elektriske biler, gjennom samarbeidet med Hyundai, som er offisiell billeverandør til Arctic Race of Norway.

Nord-Norge i møte med den elektriske utfordringen

Da Arctic Race of Norway først begynte å arbeide med dette, var mangelen på ladestasjoner i Nord-Norge en av de største utfordringene. Det dreier seg om en region som har etterslep sammenliknet med resten av landet hva gjelder infrastruktur for lading. Et samarbeid med lokale kraftselskap måtte til for å finne en løsning. Nordkraft, Lofotkraft, Hålogaland Kraft, Vesterålskraft og Trollfjord Kraft gikk sammen om å levere mobile ladehengere. Konserndirektør i Vesterålskraft, Halvard Pettersen, sier følgende om samarbeidet:

«Vi ligger langt etter med elektrifiseringen av bilparken i Nord-Norge, og det skyldes primært mangelen på ladefasiliteter. Gjennom initiativet til Arctic Race of Norway har vi funnet en mobil løsning til årets ritt, og vi jobber kontinuerlig med å finne permanente løsninger.».

Gjennom dette prosjektet bidrar Arctic Race of Norway direkte til utviklingen av Nord-Norge. De mobile ladestasjonene brukes hvert år under rittet og gjøres tilgjengelig resten av året for andre sports- og kulturarrangementer. Sommeren 2020 skal de settes ut på populære utfartssteder i Nord-Norge gjennom et samarbeid med NAF (Norges Automobilforbund) og DNT (Den norske turistforening).


En ambisjon om å bli 100% elektrisk

Hyundai er også meget tilfreds med Arctic Race of Norways ambisjon om å bli det første sykkelrittet i verden som kun bruker elektriske biler. Fra 46 biler i 2019, utvides bilparken til 60 i 2020 med målsetting om å at 100% av de 120 ARN-kjøretøyene skal være elektriske innen 3 år.

«Vi har en målsetting om nullutslipp fra vår bilpark i Norge. Derfor setter vi stor pris på muligheten til å utvikle infrastrukturen for dette i Nord-Norge gjennom Arctic Race of Norway», meddeler Christian Stenbo, markedsdirektør i Hyundai Motor Norge.

Christian Prudhomme, direktør for Tour de France, understreker også disse ambisjonene: «Dette er nok et bevis på at Arctic Race of Norway er mye mer enn bare et sykkelritt. Prosjektet er et viktig steg videre og viser at vi legger vekt på overgangen til en mer ansvarlig og øko-vennlig verden. Som for Tour de France, utgjør Arctic Race of Norway en gjest i det landskapet som rittet går igjennom, med en plikt til å ta vare på disse storslagne og skjøre naturområdene.»

Arctic Race of Norway løser ladefloke i Nord-Norge i sommer

De mobile ladestasjonene som kraftselskapene i Hålogaland, Lofoten, Vesterålen og Ofoten fikk produsert til Arctic Race of Norway i fjor, kommer godt med når nordmenn skal feriere i Nord-Norge i sommer.

Kraftselskapene med løsning for Arctic Race og Norway

Da Arctic Race of Norway i 2019 bestemte seg for å bli verdens første sykkelritt som kun bruker elbiler ble det tidlig klart at mangel på ladestasjoner i Nord-Norge ville bli en utfordring. Løsningen ble et samarbeid med kraftselskapene Nordkraft, Lofotkraft, Hålogaland Kraft, Vesterålskraft og Trollfjord Kraft. Kraftselskapene gikk sammen om å finansiere og legge til rette for tre mobile ladestasjoner som ble brukt under sykkelrittet. I sommer skal ladestasjonene gjennom et samarbeid med NAF (Norges Automobilforbund) og DNT (Den norske turistforening) settes ut der folk skal ferdes, slik at flere kan bruke elbiler når de skal utforske regionen.

- Vi i Arctic Race of Norway er glade for å kunne være med på å utvikle en flyttbar løsning som blant annet kan bidra til mer bærekraftig reiseliv i Nord-Norge. Nå håper vi at enda flere bruker elbil for å komme seg ut til populære reisemål, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdahl i Arctic Race of Norway.

Nytt samarbeid mellom NAF, DNT og Arctic Race of Norway

En fersk undersøkelse fra Norstat viser at 8 av 10 nordmenn som skal feriere i Norge i sommer, skal bruke bilen. NAF og DNT lanserte onsdag felles anbefalte turforslag i hele landet, til inspirasjon og nytte for alle som skal ut norgesferie. De to organisasjonene ønsker at så mange som mulig skal bruke elbil, men 15 prosent mener mangel på ladestasjoner kan bli en utfordring. Da kommer de mobile laderne godt med.

- Det er en utfordring med for få ladestasjoner mange steder i Nord-Norge. Derfor vil vi, i samarbeid med de fem lokale kraftselskapene og sykkelrittet Arctic Race of Norway, utplassere de tre mobile ladestasjonene på populære turdestinasjoner, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.

Også generalsekretær Dag Terje Solvang i DNT er fornøyd med de mobile ladestasjonene fra Arctic Race of Norway.

Når lademulighetene er mer tilgjengelig for folk senkes terskelen for å komme seg ut på tur, så dette er vi glade for. Vi håper at flere følger i sporene til Arctic Race of Norway, sier Dag Terje Solvang.

I sommer blir de mobile ladestasjonene plassert ut nær populære utfartsområder i regionen gjennom et samarbeid med NAF (Norges Automobilforbund), DNT (Den norske turistforening) og en rekke lokale partnere. Dermed slipper de som bruker elbil på ferie i Lofoten, Vesterålen og Harstad-området i sommer å bekymre seg for rekkevidden. Nå kan de lade bilene mens de sover, går tur, eller er på stranda.

En av laderne blir plassert i Fredvang i Flakstad kommune. Det er innfallsporten til Norges nyeste nasjonalpark, Lofotodden. Herfra er det mange turmuligheter, med Kvalvika og fjellet Ryten som noen kjente mål. Gjennom prosjektet De grønne øyene samarbeider Lofotkraft, Destination Lofoten og Lofotrådet om løsninger med fornybar energi for hele samfunnet. Polar Kraft skal stå for drift av hengeren i sommer. Randi Lervik fra Lofotkraft er prosjektleder for De grønne øyene.

- I samarbeid med kommunen, lokale lag og næringsliv har vi valgt å plassere ladehengeren på Fredvang, slik at turgåere og andre besøkende skal kunne lade bilen mens de selv lader sjel og kropp på tur i den vakre naturen i Lofoten. Målet er at man i framtida skal kunne forflytte seg gjennom hele Lofoten med minimalt med klimautslipp og slitasje på naturen, sier Lervik

Dronningruta i Øksnes er en av Vesterålens mest besøkte turmål med over 53 000 registrerte besøk mellom mai og august 2019.  I 2019 ble Dronningruta kåret til en av de tre vakreste turene i Norge av turrute.no. Med sine mange besøkende mener Markedsansvarlig Ivan Josefsen i Vesterålskraft, at Dronningruta var et naturlig sted å plassere ladehengeren.

- Nå kan enda flere skal få muligheten til å oppleve denne perlen av en tur, sier Josefsen.

Ladehengeren som er plassert ut i samarbeid med DNT og lokalt næringsliv i Øksnes, vil stå i Stø, ved starten av Dronningruta i fire uker fra 26. juni. Etter det vil Trollfjord Kraft overta ladehengeren og plassere den på parkeringsplassen ved brufoten inn til Stokmarknes. Der vil den bli stående fra rundt 26. juli til 21.august.

I Harstad vil ladestasjonen bli plassert på Larsneset ved hurtigrutekaia. Harstad sentrum er utgangspunkt for utfart til mange kultur- og naturopplevelser i og rundt byen og i Hålogalandsregionen. Den mobile ladestasjonen vil inngå i samarbeidsprosjektet Basecamp Nord-Norge, som har som mål å bidra til flest mulig gjester til overnattingsbedrifter, opplevelsesaktører og næringsliv i harstadregionen.

- Gjennom dette samarbeidet ønsker vi at flere skal bruke Harstad som base for flotte og forrykende ferieopplevelser både i Harstad og i vår vakre region Hålogaland, derfor var det naturlig å plassere ladehengeren i sentrum, sier administrerende direktør Ida Texmo Prytz i Hålogaland Kraft. 

Eventyreren Cecilie Skog som er kjent for sine mange ekspedisjoner til Mount Everest, Nordpolen og Sydpolen, er en av mange som skal på elbilferie. Hun skal ha små barn med i bilen og er derfor usikker på om hun rekker helt frem til Nord-Norge i år, men har mange gode erfaringer fra turer i landsdelen.

- Jeg elsker å reise rundt i Nord-Norge. Jeg har syklet mye rundt, og hatt mange fine toppturer. De fineste klatreturene har jeg hatt i Nord-Norge. Nå kjører jeg på ferie med elbil, og med flere elbilladere blir det enklere å komme ut og frem dit man skal, sier Skog.

NAF håper at de mobile ladestasjonene vil synliggjøre behovet for mer permanente tiltak.

- Det er viktig med lading i hele landet for å få flere til å bruke elbil, også i ferien. Om man er trygg på at man får ladet opp elbilen når man kommer frem, kan man droppe et ladestopp underveis. Den tryggheten gir mindre stress og du kan lade bilen i ro og mak når du er fremme ved målet, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.

Generalsekretær Dag Terje Solvang i DNT håper de mobile laderne bidrar til at enda flere kommer seg ut i naturen i sommer.

- I DNT sier vi at den viktigste motoren å bruke på tur, er kroppen. Men så må vi jo også komme oss frem til der hvor turen kan starte. Å få ladet elbilen mens du selv er ute i naturen og lader kroppen, bedre kan det jo nesten ikke bli, sier Solvang.