B2B Forside

Case studies

Gode eksempler

Ulike prosjekter parallelt med arrangementer kan ofte skape nye muligheter som samarbeid og sponsorer. En idé kan være å samle ulike interesser til en felles workshop for å samles om visjon, målsettinger og samarbeidsprosjekter tidlig i prosessen.

Dra nytte av andres erfaringer. Kontakt andre arrangører og be om råd.

Når man skal gjennomføre kultur- og idrettsarrangement så er det mye som må på plass, og som arrangør må ha kontroll på. I tillegg er det ofte et krav eller ønske fra andre involverte om ulike prosjekter som gir andre og flere effekter i samfunnet forøvrig.

Noen viktige ting å tenke på i forbindelse med eget arrangement:

  • Kan mitt arrangement bidra til å løfte et område eller felt som er viktig i nærmiljøet? For eksempel innen integrering, frivillighet, barn og unge, utenforskap?
  • Hvordan kan mitt arrangement ha mindre negative effekter på miljøet? Er det noen grep jeg som arrangør kan ta?
  • Hvem kan hjelpe til med å bidra?
  • Er det et potensiale til næringsutvikling ved å bruke nye løsninger før, under eller etter arrangementet?

Ved å ha et fokus på dette vil arrangementet kunne ha større effekter for nærmiljøet og regionen. Samtidig vil det også kunne bli mer attraktivt å støtte opp om arrangementet fra det offentlige, potensielle sponsorer og andre interessenter.

Her er det samlet noen gode eksempler på arrangement som tenker utenfor boksen og ser muligheter.