x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
The Arctic Triple
The Arctic Triple
The Arctic Triple.
Photo: The Arctic Triple / Kai-Otto Melau
The Arctic Triple.
Photo: The Arctic Triple / Kai-Otto Melau

Case studies

Når man skal gjennomføre kultur- og idrettsarrangement så er det mye som må på plass, og som arrangør må ha kontroll på. I tillegg er det ofte et krav eller ønske fra andre involverte om ulike prosjekter som gir andre og flere effekter i samfunnet forøvrig.

Noen viktige ting å tenke på i forbindelse med eget arrangement:

  • Kan mitt arrangement bidra til å løfte et område eller felt som er viktig i nærmiljøet? For eksempel innen integrering, frivillighet, barn og unge, utenforskap? 
  • Hvordan kan mitt arrangement ha mindre negative effekter på miljøet? Er det noen grep jeg som arrangør kan ta?
  • Hvem kan hjelpe til med å bidra?
  • Er det et potensiale til næringsutvikling ved å bruke nye løsninger før, under eller etter arrangementet?

Ved å ha et fokus på dette vil arrangementet kunne ha større effekter for nærmiljøet og regionen. Samtidig vil det også kunne bli mer attraktivt å støtte opp om arrangementet fra det offentlige, potensielle sponsorer og andre interessenter. 

Her er det samlet noen gode eksempler på arrangement som tenker utenfor boksen og ser muligheter. 

Ulike prosjekter parallelt med arrangementer kan ofte skape nye muligheter som samarbeid og sponsorer. En idé kan være å samle ulike interesser til en felles workshop for å samles om visjon, målsettinger og samarbeidsprosjekter tidlig i prosessen. 

Dra nytte av andres erfaringer. Kontakt andre arrangører og be om råd.