Skip to main content

B2B Forside

Kartlegging av internasjonale arrangement

Innovasjon Norge går i gang med en kartlegging av internasjonale arrangementer i Norge.

Det er et behov for å kartlegge arrangementsmarkedet i Norge for å få oversikt over hvor mange idretts-og kulturarrangementer arrangeres hvert år, hvor i Norge, antall deltagere og verdiskaping. Det er ikke gjort en slik kartlegging tidligere og det er behov for å få oversikt, se på endringer over tid og betydning av dette markedet for næringslivet, kultur- og idretten og andre interessenter. Denne vil også danne grunnlag for en langsiktig og jevnlig vurdering av arrangementsmarkedet.

Kartleggingen vil bli gjennomført av Sponsor Insight på vegne av Innovasjon Norge, og i samarbeid med Norges idrettsforbund.  

Vi håper på at en kartlegging av disse arrangementene vil gi oss økt forståelse for betydningen av idrett- og kulturarrangement.

Dersom du blir kontaktet av Sponsor Insight for å ta del i denne undersøkelsen, håper vi du vil bidra til å øke vår innsikt.

Den ferdige rapporten vil bli publisert og delt offentlig, og forventes klar innen utgangen av 2024. 


Spørsmål? 

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email

Fredrik Thune-Larsen

Analysesjef, Sponsor Insight

+47 908 59 328