Skip to main content

Arrangementsdagen: 2023

Vår hovedside om arrangement og arrangementsturisme:

Arrangementsturisme

Arrangementsdagen:2023 arrangeres torsdag 26. oktober på Meet Ullevaal i Oslo. Dagen arrangerer av Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge, for å skape en felles møteplass med fokus på store arrangement, samarbeid og erfaringsutveksling. 

Hensikten med dagen er å øke kompetansen og kunnskapen rundt det å arrangere store arrangement, knytte kontakter og inspirere flere til å gjennomføre store arrangement - sammen! 

Store internasjonale arrangement skaper store synergier og ringvirkninger for mange. Denne dagen setter vi fokus på samarbeid mellom ulike organisasjoner, erfaringer og lærdom knyttet til tidligere mesterskap og hvilke verktøy og tiltak finnes for å lette arbeidet for arrangører? 

Bærekraft blir viktigere og viktigere, for arrangørene, rettighetshavere, sponsorer og samfunnet. Er vi flinke nok til å jobbe mot å både minimere de negative effektene arrangement har på miljøet, samtidig som vi kan jobbe strategisk med å styrke de positive effektene? Hva får man igjen for å sette fokus på bærekraft, og hvilke muligheter gir dette?

Presentasjoner fra Arrangementsdagen 2023:

  • Arrangementsdagen del 1: presentasjoner fra Innovasjon Norge og mentorer: Bente Malmo fra NIPA, Tormod Hynne fra TV 2 og Per Lund fra Trøndelag Fylkeskommune: Arrangementsdagen del 1.
  • Arrangementsdagen del 2: presentasjoner fra Håvard Stamnes Søyland fra Kultur- og likestillingsdepartementet, Trond Pedersen fra Summit 2024 / Olympiatoppen og Thibault Freté fra Arctic Race of Norway: Arrangementsdagen del 2.
  • Arrangementsdagen del 3: presentasjoner fra Linnéa Vågen Svensson fra Greener Events, Karina Heggeli om EM i Cheerleading, Stian Grimseth om VM i Vektløfting og Ola Rønning og Ski-VM i Trondheim: Arrangementsdagen del 3

Ønsker du å arrangere et internasjonalt idrettsarrangement i Norge?

Om samarbeidet:

Innovasjon Norge og Norges idrettsforbund har siden 2018 samarbeidet i utviklingen av Nasjonal Arrangementsstrategi 2020 – 2030 og gjennomfører aktiviteter i fellesskap for å heve kompetansen rundt det å arrangere større arrangement i Norge. I tillegg signerte LO, NHO, NIF og IN en samarbeidsavtale i 2021 med mål om å styrke samarbeidet og øke verdiskapingen mellom næringslivet og idretten.

NIF IN lofo


Kontakt oss:


Rune Midthaug, Norges idrettsforbund

Leder kommersiell forretningsutvikling og arrangement

+47 900 10 009

Send email

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671