Skip to main content

B2B Forside

Arrangementer og Covid-19

Arrangementer og Covid-19

Covid-19 har hatt en stor påvirkning på internasjonale arrangementer i hele verden. I Asia ble arrangementer utsatt og kansellert  i januar, februar og mars 2020, før det også begynte å påvirke arrangementer i Europa og Amerika. Arrangementer, som tiltrekker en stor andel internasjonale tilreisende innen idrett og kultur, som utøvere, støtteapparat, artister, crew, publikum og deltagere, ble raskt besluttet ulovlig i mange land. Dette hadde stor påvirkning på den internasjonale sportskalenderen i 2020, men det fikk også ringvirkninger for planleggingen av 2021,2022 og fremover. Utsettelsen av OL i Tokyo 2020 til 2021 påvirket dette i svært stor grad.

Reglene for arrangementer har vært jevnlig justert i takt med pandemiens utvikling. De oppdaterte reglene finner du på Folkehelseinstituttets egen temaside om arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Innovasjon Norge Reiseliv har en egen side om oppdatert info og nyheter om koronaviruset og norsk reiseliv. Den finner du her.

Ulike rapporter, undersøkelser og mer informasjon om COVID-19 og arrangementer:

Sommerens store utendørsarrangementer - innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja: hvordan kan arrangører og myndighetene tilrettelegge for gjennomføring av store arrangement sommeren 2021

MAJOR EVENT HOSTS AND THE ‘NEW NORMAL’: Sammendrag fra diskusjoner i International Association of Event Hosts's årlige forum, hvor tema var den nye normalen for byer og land som byr på og gjennomfører store arrangement. 

COVID 19: EVENT HOSTS SURVEY: Undersøkelse av IAEH's medlemmer og konsekvenser av covid-19 for byer og land som jobber med å tiltrekke internasjonale mesterskap og arrangement.

Major sporting events are likely to bear the scars of the Covid-19 pandemic for the majority of the coming decade, though in the long-term the sector should recover to full health, experts believe.: Intervju i Sport Business om hvilken rolle arrangementer kan spille for samfunnet og byen etter covid-19.

Considerations for sports federations/sports event organizers when planning mass gatherings in the context of COVID-19 (WHO): IOC og WHO har utviklet guidelines for gjennomføring av idrettsarrrangement. 

Burson, Cohn & Wolfe: An overview of the impact of COVID-19 on sporting events (April 2020) BCW har gjort en undersøkelse av vertsbyers holdninger og antatte effekter av Covid-19 på deres by.

Bislett Alliansen lanserer Impossible Games Som en av svært få idrettsarrangement i verden vil Bislett Games fremdeles bli gjennomført i juni, med strenge smitteverntiltak på plass, og ingen publikum.

Coronavirus cancellation tracker Flere enn 100 sport- kulturarrangement og konferanser har blitt kansellert som følge av viruset, noe som hittil har påvirket over 83 millioner deltagere. 

BI:CCI rapport: Musikkbransjen hardt rammet som følge av covid-19.


Ulike smittevernveiledere innen idrett og kultur:

Takk til Arrangementskontoret i Oslo kommune for sammenstilling!