Skip to main content

B2B Forside

Øya, Oslo

Hvert år arrangeres det mange faste arrangementer i hele Norge.

Arrangementer som kan skape betydelige økonomiske effekter i sin region. Gjennom tilreisende til destinasjon, men også vekst gjennom varer og tjenester som arrangøren kjøper for å gjennomføre arrangementet. 

Slottsfjell, Tønsberg

Det finnes et stort potensiale for økt samarbeid mellom arrangører, destinasjon og øvrig reiselivsnæring , for å maksimere effekten av disse arrangementene. 

Samarbeid som kan gjennomføres er:

  • kryss-publisering av sosiale medier,
  • selge billetter til hverandres arrangement som ikke konkurrerer
  • deling og samarbeid innen utstyr
  • frivillige
  • kompetanse

I felleskap bygges sterkere destinasjoner og arrangører.

Klikk her så finner du en oversikt over de fleste årlige arrangementer i Norge.
.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål:

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email