Skip to main content

Arrangementsdagen 2024

Vår hovedside om arrangement og arrangementsturisme:

Arrangementsturisme

Hold av dagen!

Arrangementsdagen 2024 arrangeres torsdag 7. november på Meet Ullevaal i Oslo. Dagen arrangerer av Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge, for å skape en felles møteplass med fokus på store arrangement, samarbeid og erfaringsutveksling. 

Hensikten med dagen er å øke kompetansen og kunnskapen rundt det å arrangere store arrangement, knytte kontakter og inspirere flere til å gjennomføre store arrangement - sammen! 

Store internasjonale arrangement skaper store synergier og ringvirkninger for mange. Denne dagen setter vi fokus på samarbeid mellom ulike organisasjoner, erfaringer og lærdom knyttet til tidligere mesterskap og hvilke verktøy og tiltak finnes for å lette arbeidet for arrangører av internasjonale arrangement i Norge.

Bli med på Arrangementsdagen 7. november, for å øke din kunnskap, bli inspirert og møt destinasjoner og arrangører fra hele Norge. 

Mer informasjon om program og påmelding kommer etter sommeren. 

Les mer om Arrangementsdagen 2023 her:

Ønsker du å arrangere et internasjonalt idrettsarrangement i Norge?

Om samarbeidet:

Innovasjon Norge og Norges idrettsforbund har siden 2018 samarbeidet i utviklingen av Nasjonal Arrangementsstrategi 2020 – 2030 og gjennomfører aktiviteter i fellesskap for å heve kompetansen rundt det å arrangere større arrangement i Norge. I tillegg signerte LO, NHO, NIF og IN en samarbeidsavtale i 2021 med mål om å styrke samarbeidet og øke verdiskapingen mellom næringslivet og idretten.

NIF IN lofo


Kontakt oss:


Rune Midthaug, Norges idrettsforbund

Leder kommersiell forretningsutvikling og arrangement

+47 900 10 009

Send email

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671